ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.


Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.

Investing In India


ગની દહીંવાલા (Kavi Gani Dahiwala)

જન્મ               17-8-1908
અવસાન           5-3-1987

ઉપવને આગમન

Filed under: ગુજરાતી ગઝલ, kavilok / કવિલોક — Dilip Patel @ 5:40 am

ઉપવને આગમન

                                                 

તમારાં અહીં આજ  પગલાં  થવાનાં,

ચમનમાં બધાંને  ખબર થૈ  ગઈ  છે.

                                      

ઝુકાવી છે ગરદન બધી  ડાળીઓએ,

ફૂલોની ય નીચી નજર  થૈ ગઈ  છે.

                                         

શરમનો કરી ડોળ  સઘળું જુએ  છે

કળી   પાંદડીઓના  પડદે   રહીને,

                                      

ખરું જો કહી દઉં તો વાતાવરણ પર

તમારાં નયનની અસર  થૈ  ગઈ છે.

                                        

બધી  રાત  લોહીનું  પાણી  કરીને

બિછાવી છે  મોતીની  સેજો ઉષાએ,

                                         

પધારો કે  આજે  ચમનની  યુવાની

બધાં સાધનોથી સભર થૈ  ગઈ  છે.

                                       

પરિમલની સાથે ગળે  હાથ  નાખી-

કરે  છે  અનિલ   છેડતી  કૂંપળોની,

                                        

ગજબની ઘડી છે  તે  પ્રત્યેક વસ્તુ,

પુરાણા  મલાજાથી પર થૈ  ગઈ છે.

                                       

ગની દહીંવાલા


રમીએ- ગની દહીંવાળા

રમીએ

 

સાવ અમસ્તું નાહક નાહક નિષ્ફળ નિષ્ફળ રમીએ,

ચાલ  મજાની  આંબાવાડી! આવળબાવળ રમીએ.

 

બાળસહજ  હોડી  જેવું  કંઈ  કાગળ કાગળ રમીએ,

પાછળ વહેતું આવે જીવન, આગળ આગળ રમીએ.

 

માંદા  મનને  દઈએ  મોટું   માદળિયું  પહેરાવી,

બાધાને પણ બાધ ન આવે, શ્રીફળ શ્રીફળ રમીએ.

 

તરસ  ભલેને  જાય  તણાતી  શ્રાવણની  હેલીમાં,

છળના રણમાં છાનામાના મૃગજળ મૃગજળ રમીએ.

 

હોય  હકીકત  હતભાગી  તો સંઘરીએ  સ્વપ્નાંઓ,

પ્રારબ્ધી  પથ્થરની  સાથે  પોકળ પોકળ  રમીએ. 

 

ફરફર  ઊડતું  રાખી પવને  પાન સરીખું પહેરણ,

મર્મર સરખા પારાવારે ખળખળ ખળખળ રમીએ.

 

હુંય ગની, નીકળ્યો છું લઈને આખોપાખો સૂરજ,

અડધીપડધી રાત મળે તો ઝાકળ ઝાકળ રમીએ.

 

ગની દહીંવાળા (Gani Dahiwala) : જીવન ઝાંખી:  On Gujarati Sarswat Parichay (maintained by Sureshbhai Jani)