ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.

Comments, Suggestions, Feedback

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

How to Invest in India

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!


રતિલાલ અનિલ’ (Ratilal Roopawala 'Anil)


ratilal_anil.gif

નામ રતિલાલ મૂળચંદદાસ રૂપાવાલા

સમ્પર્ક
‘Kankavati’ , 13-14, Sai Samarpan Society, Behind Ashirvad township
1,
Bamroli road, Udhna,Surat - 394 210 

જન્મ  1919

(   જીવનઝાંખી   On Gujarati Saarrswat Parichay)

થઇ ગયું છે

અતિશય બધુંયે સહજ થઇ ગયું છે;
એ બ્રહ્માંડ જાણે કે રજ થઇ ગયું છે.

ઉનાળુ મધ્યાહ્ન માથે તપે છે;
બધું કોઇ મૂગી તરજ થઇ ગયું છે.

હું તડકાના કેન્વાસે ચીતરું છું કોયલ;
ઘણું કામ એવું, ફરજ થઇ ગયું છે.

છે દેવાના ડુંગરમાં તોંતેર વર્ષો,
કે અસ્તિત્વ મોટું કરજ થઇ ગયું છે.

અનિલ વિસ્તર્યું મૌન તડકારૂપે આ,
મને માપવાનો જ ગજ થઇ ગયું છે. - રતિલાલ અનિલ   (   જીવનઝાંખી   )

Comments (1)