ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન કવિલોક બ્લોગ
અન્ય સાહિત્ય
ગુજરાતી ગઝલ લેખ-નિબંધ ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ

Learn Gujarati Typing on your computer
ગુજરાતીમાં ટાઇપ શીખવું છે?


Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

સ્ટોક ટ્રેડીંગ
Stock trading book

રીડગુજરાતી.કોમ

Learn Gujarati Typing on your computer
ગુજરાતીમાં ટાઇપ શીખવું છે?


ચંદ્રકાંત શેઠ

ઊંડું જોયું..

 

ઊંડું જોયું, અઢળક જોયું;

મનમાં જોયું, મબલખ જોયું.

ઝાકળજળમાં ચમકી આંખો, એ આંખોમાં જ્યોતિ,

કોક ગેબના તળિયાનાં મહીં ઝલમલ ઝલમલ મોતી!

તળિયે જોયું, તગતગ જોયું;

ઊંડે જોયું,  અઢળક  જોયું.

માટીથી આ મન બંધાયું ને મનથી કૈં મમતા;

એ મમતાની પાળે પાળે હંસ રૂપાળા રમતા!

જળમાં  જોયું, ઝગમગ જોયું;

ઊંડે  જોયું,  અઢળક  જોયું.

આ ઘર, ઓ ઘર કરતાં કરતાં, ઘૂમી વળ્યા આ મનખો;

ધૂણી-ધખારે  ઘટ  ઘેર્યો  પણ અછતો  રહે  કે તણખો? 

પલમાં જોયું, અપલક જોયું;

હદમાં જોયું, અનહદ જોયું;

ઊંડું જોયું, અઢળક જોયું.

 

ચંદ્રકાંત શેઠ