ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.


Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!

Investing In India


યોસેફ મેકવાન (Yoseph Mekwan)

કવિનું મૃત્યુ

આંગણામાં
સોનચંપાની ઝૂકેલી ડાળ પર,
બુલબુલ રહ્યું રેલાવતું નિજ સ્વર !

વાતાવરણમાં જેમ વ્યાપે ધૂપ
એ રીતે હું ચૂપ
ડૂબ્યો’તો ગાનમાં તલ્લીન -
કે ન’તું મારું ય મુજને ભાન,

કેટલાં વર્ષો પછી નબકી રહ્યું મુજ નેણમાં
આદિમ મારું ગાન!
વન્ય પ્રકૃતિ બધી
મુજ અંગ પર ફરકી રહી…
આ શ્હેરના વાતાવરણની કાંચળી
જાણે હળુ ઊતરી રહી…

ત્યાં રેડીયોમાં ગીત કો’ ફૂટ્યું
- પડોશીના ઘરે
એના સ્વરે
મૌન તૂટ્યું ઓરડાનું
- ને થયું મૃત્યુ કવિનું !

- યોસેફ મેકવાન