ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.

Comments, Suggestions, Feedback

Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

How to Invest in India

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!


રાજે(Muslim Kavi Raje)


આશ તમારી રે

        

મોહનજી તમો મોરલા, હું વારી રે; કાંઈ અમો ઢળકતી ઢેલ,

આશ તમારી રે.

જ્યાં જ્યાં ટહુકા તમે કરો, હું વારી રે; ત્યાં અમો માંડીએ કાન,

આશ તમારી રે.

મોરપીંછ અમો માવજી, હું વારી રે; વહાલા વન વન વેર્યાં કાંથ,

આશ તમારી રે.

પૂઠે પલાયાં આવીએ, હું વારી રે; તમો નાઠા ન ફરો નાથ,

આશ તમારી રે.

મોરલીએ મનડાં હર્યાં, હું વારી રે; વિસાર્યો ઘર-વહેવાર,

આશ તમારી રે.

સંગ સદા લગી રાખજો, હું વારી રે; રાજેના રસિયા નાથ,

આશ તમારી રે.

         

રાજે


આજની ઘડી રે રળિયામણી -

Filed under: ભજન/ કીર્તન/ પ્રાર્થન — સુરેશ જાની @ 4:35 pm

આજની ઘડી રે રળિયામણી.
હાં રે મ્હારા વ્હાલાજી આવ્યાની વધામણી જી રે; - આજની

હાંરે સોહાસેણ પૂરોની સાથિયા,
હાંરે ઘેર મલપતા આવે તે હરિ હાથીયા જી રે – આજની

હાંરે સખી આલેરા વાંસ અણાવીએ.
હાંરે મ્હારા વ્હાલાજીને મંડપ રચાવીએ જી રે; - આજની

હાંરે સોહાસેણ ચાર તેડાવીએ.
હાંરે મ્હારા વ્હાલાજીને મોતીડે વધાવીએ જી રે; આજની

હાંરે સોહાસેણ મળશે જે ઘડી,
હાંરે મ્હારા પ્રભુજી પધારે તે ઘડી જી રે; આજની

હાંરે મળ્યા દાસ ‘રાજે’ના સ્વામી ફાંકડા,
હાંરે હું તો મોહી રહી મૂછના આંકડા જી રે; આજની

- રાજે  ( જીવનઝાંખી)

સોહાસેણ -  સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી