ગુજરાતી કવિઓ
ગુજરાતી ગઝલ
અન્ય સાહિત્ય કવિલોક બ્લોગ
ગુજરાતી ગીત-કવિતા
ભજન-કિર્તન ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ લેખ-નિબંધ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to get started.


Kavilok Blog (ગુજરાતીમાં)

ગુજરાતી ગઝલો

ગુજરાતી મુક્તકો

ગુજરાતી ભજનો

હાસ્ય / જોક્સ

Stock trading book

રીડગુજરાતી.કોમ

Typing Gujarati on your computer is easy. Click here to learn.
ઈન્સ્ટોલેશન કરવા માટેની સૂચનાઓ . ગુજરાતીમાં!!!!


ચિનુ મોદી (Chinu Modi)

ચિનુ મોદી 

     

ગઝલ

        

સ્પર્શવાના ખ્યાલથી પણ લોહ સોનું થાય છે

પણ, પછીથી હાથ પોતે, પગનું મોજું થાય છે.

      

જાણકારી   એટલી   કે  એક   નકશાની  નદી, 

રોજ ચિંતામાં રહે કે પાણી ઓછું થાય છે.

         

વાયકા, અફવા પગરખાં પહેરવાં પણ ક્યાં રહે?

મારી એકલતાની ફરતું મોટું ટોળું થાય છે.

          

પાણી આપોઆપ આપે માર્ગ, એ કીમિયો કહે,

આંસુ તરવા જાઉં છું તો મોટું મોટું થાય છે.

       

મન તને ‘ઈર્શાદ’ કહેવાની જરૂરત ક્યાં હતી?

શબ્દની સંગત પછી પણ પાણીપોચું થાય છે.

    

ચિનુ મોદી